PŘIPOJ SE K 0 HRÁČŮM
načítání...

Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy)
1. Veškerá data uchovává projekt Abyssal.cz na svých uložištích poskytovaných společností Hetzner Online GmbH (www.hetzner.com). Data jsou ochráněna proti zneužití a hesla šifrována jednosměrnou šifrou.
2. Na webových stránkách shromažďujeme následující data: přístupová IP adresa, nickname (přezdívka), e-mailová adresa, uživatelsky zvolené heslo a dobrovolně zadané volitelné údaje.
3. Ke správné funkci webu Vám do prohlížeče jsou ukládány soubory cookies. K udělení souhlasu s jejich ukládáním jste vyzváni při první návštěvě webu. Souhlas je zcela dobrovolný, mějte ale na paměti, že bez něj vám nemusí fungovat všechny funkce.
4. E-mailová adresa, kterou zadáte při registraci na našich webových stránkách, nebude nikdy zveřejněna, ale bude dostupná vedení za účelem administračních úkonů.
5. Volitelná pole si každý uživatel může vyplnit dobrovolně dle sebe. Jsou viditelná pro všechny ostatní uživatele webu.
6. Na minecraftovém serveru sbíráme následující údaje: přístupová IP adresa, registrační IP adresa, nickname (přezdívka), uživatelsky zvolené heslo, historie chatů, textů na cedulkách, privátních zpráv a zadaných příkazů.
7. Přístupy k vašim údajům na serveru mají v omezené míře pouze pověření členi týmu.
8. Na discordu nejsou shromažďována žádná data kromě vašeho nicku a aktuálního avatara. Změnou avataru dojde automaticky ke smazání předchozího uloženého.
9. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: nickname (přezdívka), přístupová IP adresa, UUID (Unique Identifier - sloužící pro Vaši identifikaci).
10. Na webovém obchodu (store.abyssal.cz) shromažďujeme veškeré údaje zadané při objednávce, tj. adresa, jméno, příjmení, nickname (přezdívka) a e-mail. Tato data jsou přístupná pouze vedení projektu Abyssal.cz. Pro účely transakce jsou platební údaje zpracovávány bránou společnosti GoPay s.r.o. (www.gopay.cz) Obchodní podmínky viz zde
11. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu využívání služeb projektu Abyssal.cz a nejdéle pak 3 roky od vašeho posledního přihlášení. V případě závažných porušení pravidel serveru mohou být osobní údaje uloženy déle, v žádném případě ale nikoliv déle než 6 let.
12. Uživatelé mají právo na sdílení soukromých hlasových či textových zpráv/snímků obrazovky druhých uživatelů bez svolení pouze tehdy, kdy jsou předmětem důkazního materiálu.
13. V souladu s nařízením GDPR máte následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
• Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
• Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
• Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
• Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
14. Pokud si přejete využít svá práva, kontaktujte vedení projektu Abyssal.cz skrze oficiální Discord server projektu v kanálu #tickety (Komunikace s vedením).
15. V případě, že máte podezření na nezákonnost zpracování vašich údajů, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz